ELSŐSEGÉLY NYÚJTÓ KÉPZÉS
TÖRVÉNYI HÁTTÉR
KÉPZÉSI MODULOK

Törvényi háttér

Bár hiszünk benne, hogy elsősegély nyújtást nem szabad törvényi erőre hivatkozva oktatni, ennek ellére több rendelet, szakszövetségi ajánlás vonatkozik erre a területre:

Munkahelyi elsősegélynyújtókra vonatkoztatva

1993. évi XCIII. törvény alapján:
Mvt.46. § A munkahelyen — jellegének, elhelyezkedésének, a
veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munka szervezésének megfelelően — biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit.

3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet alapján:

Elsősegélyhelyek
20. § (1)
Minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított
elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani. Egy vagy több elsősegélynyújtásra szolgáló – hordággyal is könnyen megközelíthető – helyiséget kell biztosítani ott, ahol a helyiségek mérete, a végzett tevékenység jellege és a balesetek gyakorisága ezt indokolja.

(2) Az elsősegélynyújtó felszerelést, a mentődobozt és a tevékenységtől függően hordágyat, megfelelő mennyiségben és minőségben, jól látható, könnyen és gyorsan elérhető, szennyeződéstől védett helyen kell készenlétben tartani.

(3) Gondoskodni kell az elhasznált, lejárt, használhatatlan eszközök pótlásáról.

(4) Az elsősegélyhelyeket és a hozzájuk vezető utakat a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell jelölni.

(5) Az elsősegélynyújtó felszereléssel, az elsősegélynyújtó hely kialakításával és az elsősegélynyújtás megszervezésével kapcsolatos további követelményeket, valamint a kijelölt elsősegélynyújtók képzése, továbbképzése tekintetében az irányadó előírásokat külön jogszabály
tartalmazza.

Oxigénes elsősegély nyújtás

A Magyar Búvár Szakszövetség 2005-ben hatályba lépett Merülési szabályzatának 5.5 pontja az alábbiak szerint rendelkezik:

A szervezőnek a merülés helyszínén, minden körülmények között rendelkeznie kell, alapvető elsősegély-felszereléssel, az oxigénnel történő elsősegélynyújtáshoz szükséges felszereléssel.A weboldal az Underwater Holiday Kft. tulajdona. Minden jog fentartva. C 2008